همکاری دانشگاهی : دیدار معاون دانشگاه تور در امور بین الملل از ایران (29 و 30 آذر 1396)

پروفسور مارک دسمه، معاون دانشگاه تور در امور بین الملل در تاریخ 29 و 30 آذر با هدف گسترش همکاری با دانشگاه های ایرانی به ایران سفر کرد. طی این سفر وی با همتایان خود و همچنین اساتید باستان شناسی، محیط زیست و حقوق دانشگاه های شهید بهشتی، تهران، علوم پزشکی شهید بهشتی و تربیت مدرس ملاقات داشت. پروژه های متعددی در حوزه میراث فرهنگی، حقوق و همچنین علوم زیست محیطی در جریان این سفر مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
JPEG
JPEG
JPEG

Dernière modification : 07/01/2020

بالای صفحه