روادید ترانزیت فرودگاهی

روادید ترانزیت فرودگاهی

روادید ترانزیت بین المللی (VTA) به منزله مجوزی می باشد که به اتباع برخی از کشورهای ثالث، جهت ترانزیت در منطقه ترانزیت بین المللی فرودگاهها در زمان توقف و یا سوار شدن بین دو هواپیما در طی مسیر از آن برخوردارند. روادید ترانزیت بین المللی VTA ، مجوز ورود به منطقه شنگن را میسر نمی سازد.

در زمان ترانزیت شبانه و یا تغییر فرودگاه، که ورود به کشور فرانسه را سبب می گردد، چه برای اقامت یک شب در هتل و چه برای دسترسی به فرودگاه دیگر، روادید ترانزیت بین المللی مصداق ندارد و روادید کوتاه مدت لازم می باشد. برای اینگونه از مسافرین روادید ورود نوع C (روادید کوتاه مدت) الزامی است.

مدارک مورد نیاز در زمان تشکیل پرونده :

هر متقاضی بایستی در پرونده اصل و کپی مدارک تعیین شده بر روی سایت کنسولگری را ارائه دهد.

- فرم تقاضای ویزا قابل داونلود روی سایت سفارت

- گذرنامه و یا مدرک معتبر شناخته شده مسافرت + (کپی از صفحات مشخصات فرد دارنده گذرنامه و صفحات اعتبار)

- دو قطعه عکس شناسائی جدید به ابعاد 2 اینچ در 2 اینچ (4,5cm x 4,5cm ) که در آن صورت، گوشها و ریشه مو بر روی زمینه سفید مشخص باشند.

- مدارک مربوط به ادامه سفر تا مقصد نهایی پس از ترانزیت فرودگاهی در نظر گرفته شده. برنامه پرواز + یک کپی از مسیر و یا رزرواسیون با شرح جزئیات. تاریخهای سفر در زمان صدور روادید بایستی OK شده باشند. این امر در مورد بلیطهای الکترونیک نیز صادق بوده و بلیطهای یکسره مورد قبول نمی باشند.

- هزینه بررسی پرونده: 60 یورو

صدور روادید ترانزیت فرودگاهی (VTA) چند بار ورود برای متقاضی ترانزیت که مکررأ و یا متناوبأ سفر می کند امکان پذیر می باشد. مدت اعتبار روادید ترانزیت فرودگاهی چند بار ورود، حد اکثر 6 ماه است.

تذکر : بخش کنسولی می تواند علاوه بر لیست مدارک درخواستی فوق، مدارک اضافی دیگر نیز درخواست نماید. ارائه کلیه مدارک به منزله صدور حتمی روادید نمی باشد

توجه: دارندگان گذرنامه های سیاسی، خدمت، رسمی و یا ویژه نیاز به اخذ روادید ترانزیت فرودگاهی ندارند.

27 ژوئن 2013

Dernière modification : 15/10/2014

بالای صفحه