روز الغای حکم اعدام

فرانسه خواستار الغای حکم اعدام در سراسر جهان است و بر تلاش مداوم مدافعان حقوق بشر، سازمان‌های غیردولتی و اشخاصی که خود را متعهد به الغای این حکم در سراسر جهان می‌دانند درود می‌فرستد.

در سازمان ملل متحد، تلاش فرانسه متوجه تعلیق اجرای احکام اعدام است که گامی اساسی برای الغای قطعی آن خواهد بود.

همه شبکه دیپلماتیک فرانسه برای تحقق این هدف بسیج شده است و سفارت‌ها و مرکزهای فرهنگی ما، امروز، به ابتکارات متعددی در این باره دست می‌زنند.

برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه فرمایید : http://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy-1/human-rights/death-penalty/campaign-for-the-abolition-of-the/article/world-day-against-the-death-19702

Dernière modification : 14/10/2014

بالای صفحه