روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان (25 نوامبر 2019)

به مناسبت بیستمین سالگرد روز جهانی مبارزه با حشونت علیه زنان، فرانسه بر تعهد خود به مبارزه علیه هر نوع خشونت علیه زنان تاکید می کند.

متن کامل بیانیه فرانسه به فرانسه و انگلیسی در دسترس می باشد.

PNG

Dernière modification : 07/01/2020

بالای صفحه