روند

جمع آوری پرونده های تقاضای ویزای فرانسه از تاریخ 18 ژوئیه 2017 توسط شرکت خصوصی VFS در خارج سفارت انجا م می گردد.

برای دسترسی به تمامی اطلاعات مربوط به دریافت وقت ویزا و مدارک مورد نیاز بر حسب نوع ویزای درخواستی به آدرس زیر مراجعه کنید:
http://www.vfsglobal.com/France/Iran/

همسران اتباع فرانسوی با قرار قبلی می توانند همچنان به سفارت مراجعه کنند. آنان می توانند برای ارسال تقاضای خود به آدرس زیر ایمیل بزنند:
visas.teheran@diplomatie.gouv.fr

JPEG - 9.7 kb
سفارت فرانسه در ایران- - ویزای شنگن

Dernière modification : 26/07/2017

بالای صفحه