زبان – ایرانشناس فرانسوی، عضو افتخاری آکادمی زبان و ادبیات فارسی ایران

مدیر اسبق انجمن ایرانشناسی فرانسه، ایرانشناس و مستشرق برجسته فرانسوی، شارل-هانری دو فوشکور عنوان عضو افتخاری آکادمی زبان و ادبیات فارسی ایران را دریافت کرد. این نشان همچو تاجی بر سالهای وقف شده برای مطالعه و تلاش بر بهتر شناساندن ادبیات و فرهنگ ایرانی که ایشان یکی از بزرگترین متخصصان اروپایی آن هستند می درخشد.

شارل-هانری دو فوشکور در موسسه ملی زبان و تمدن شرقی (اینالکو) تدریس کرد و استاد برجسته دانشگاه سوربن نو پاریس 3 می باشد. وی طی دهه 1970 مدیریت انجمن ایرانشناسی فرانسه در ایران را بر عهده داشت و در سال 1978 مجله Abstracta Iranica، مجله نقد ادبی مجموعه آثار پژوهشی فرهنگ و تمدن ایرانی را بنا نهاد.

وی اولین ترجمه تفسیری کل دیوان حافظ، اثر ادبی بزرگ ادبیات فارسی، به زبان فرانسه را منتشر نمود.
JPEG

Dernière modification : 07/01/2020

بالای صفحه