زبان فرانسه – اطلاعیه بورسهای دوره های آموزشی سال 2020

سفارت فرانسه دو نوع بورس برای دوره های آموزشی که در کشور فرانسه برگزار می شوند به افراد ذیل اعطا می نماید :

-  مدرسان زبان فرانسه (SPCD : اقامت آموزشی کوتاه مدت)
-  مدرسان دوره های تربیت مدرس (BELC)

این بورسها امکان تقویت ظرفیتهای آموزشی مدرسان را فراهم آورده و به بهبود کیفیت آموزش زبان فرانسه یاری می رسانند.

توجه : مهلت ارسال پرونده تا 15 اسفند 1398 تمدید شد (مهر اداره پست معیار است)

-  اطلاعیه بورسهای SPCD et BELC 2020
-  فرم داوطلبی
-  تعهدنامه

بورسهای دوره های آموزشی - JPEGبورسهای دوره های آموزشی

Dernière modification : 27/02/2020

بالای صفحه