زبان فرانسه – اهدای کتاب به دپارتمان فرانسه دانشگاه شیراز

طی دیداری با رایزن فرهنگی سفارت فرانسه در ایران، چند روز مانده شروع سال تحصیلی مجموعه کتبی شامل رمان و آثار ادبی به کتابخانه زبان فرانسه دانشگاه شیراز اهدا شد.

این هدیه نمایشگر اراده بر تقویت گروه های زبان فرانسه دانشگاه ها و ظرفیت آموزشی است و همچنین کمک به غنای مخازنی که در دسترس دانشجویان و پژوهشگران قرار می گیرند.
JPEGاهدای کتاب به گروه زبان فرانسه دانشگاه شیراز

Dernière modification : 07/01/2020

بالای صفحه