زبان فرانسه – اهدای کتاب به پژوهشکده مطالعات ترجمه

سفارت فرانسه در ایران هرساله با هدف حمایت از فعالیت های گروه زبان فرانسه دانشگاه ها، مجموعه کتبی را به کتابخانه این مراکز اهدا کرده و بدینسان به غنای محتوا و مجموعه های آنها یاری می رساند. در این چارچوب، سفارت روز 25 تیر 1398، مجموعه ای تخصصی در باب ترجمه به پژوهشکده مطالعات ترجمه دانشگاه علامه طباطبائی تهران اهدا نمود.

با حمایت سفارت فرانسه در ایران، این مرکز روز 28 اکتبر 2018 همایشی مطالعاتی با عنوان « نظریات و پژوهش های نوین در ترجمه ادبی » را با حضور پروفسور ژان-رنه لادمیرال، متخصص برجسته فلسفه و ترجمه شناسی دانشگاه پاریس-نانتر و ایزیت (موسسه مدیریت و ارتباطات بینافرهنگی پاریس) برگزار نمود.
JPEG

Dernière modification : 07/01/2020

بالای صفحه