زبان فرانسه – جایزه نویسنده جوان سال 2020

جایزه نویسنده جوان به آثاری (داستان کوتاه، قصه یا حکایت) تعلق می گیرد که نویسندگان جوان بین 16 تا 26 سال از هر ملیتی به نثر زبان فرانسوی نوشته باشند.

شرکت در این رویداد تا روز 16 بهمن 1398 میسر است.

برای آشنایی با آیین نامه سی و ششمین دوره جایزه نویسنده جوان اینجا کلیک کنید.

قلم به دست بگیرید !

JPEG

Dernière modification : 14/01/2020

بالای صفحه