زبان فرانسه - دوره آموزش مدرس « استفاده از فناوری دیجیتال برای آموزش زبان فرانسه »

مرکز زبان فرانسه تهران با حمایت سفارت فرانسه در ایران و انستیتو فرانسه پاریس، دوره آموزشی پنج روزه ای (از 29 اردیبهشت تا 2 خرداد 1398) درباره استفاده از فناوری دیجیتال در آموزش زبان فرانسه بعنوان زبان خارجی برگزار کرد.

خانم سوفی اوتمان، استادیار مرکز زبانشناسی کاربردی دانشگاه فرانش کومته، تدریس این دوره آموزشی را بر عهده داشتند.

این دوره که در محل مرکز زبان فرانسه تهران برگزار شد، اساتید زبان فرانسه این مرکز و پنج موسسه دیگر از تهران و اصفهان را گردهم آورد.

بدین ترتیب، اساتید توانستند با رویکردهای آموزشی خلاقانه بر پایه فناوری نوین آشنایی بیشتر پیدا کنند که دستاوردهایی مهم برای ایجاد تحول در امر آموزش زبان فرانسه در ایران بشمار می آیند.

JPEG

JPEG

JPEG

Dernière modification : 07/01/2020

بالای صفحه