زبان فرانسه – روز مدرسین زبان فرانسه و شروع به کار رسمی شبکه اجتماعی دست اندرکاران آموزش فرانسه

سه شنبه 9 آبان 1396، آقای فرانسوآ سنمو سفیر فرانسه در ایران میزبان تعداد کثیری از نمایندگان دنیای آموزش فرانسه به مناسبت روز مدرسین زبان فرانسه و فعال شدن رسمی شبکه اجتماعی ای اف پروف بودند.
در حضور مخاطبین پرتعداد، سفیر به بزرگداشت اساتید زبان فرانسه در ایران و انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه پرداخته و از کیفیت کارهای انجام شده تمجید کردند .
سپس سخن از فعالیت های متعدد سفارت در حوزه زبان و آموزش رانده و عضویت دانشگاه های ایرانی در آژانس جهانی فرانکوفونی، اهدای نشان فرانس ادوکاسیون به دو مدرسه دوزبانه ایرانی را مثال زده و در نهایت به برگزاری همایش ترجمه ایرانی-فرانسوی در روزهای 14 و 15 آبان اشاره کردند.
ایشان در پایان بر فعال شدن رسمی ای اف پروف (شبکه اجتماعی جهانی دست اندرکاران آموزش فرانسه) در ایران تاکید نمودند. این شبکه توسطمرکز آموزش زبان فرانسه تهران با مشارکت انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه اداره می شود و از حمایت انستیتو فرانسه بهرمند است.
این ضیافت که به افتخار اساتید زبان فرانسه برگزار شد، فرصتی بود تا از پویایی و مساعدت مدرسین فرانسه درجهت ارتقا کیفیت روابط بین دو کشور قدردانی شود.
JPEG
JPEG

Dernière modification : 07/01/2020

بالای صفحه