زبان فرانسه - سومین دوره جشنواره دانشجویی تئاتر فرانسه زبان

سومین دوره جشنواره دانشجویی تئاتر فرانسه زبان، بیستم و بیست و یکم اردیبهشت در خانه-موزه انتظامی تهران برگزار شد. این جشنواره که توسط انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه با همکاری سفارت فرانسه در ایران برگزار شد، امسال نیز تعداد کثیری از دانشجویان و اساتید زبان فرانسه را به صحنه آورد.

اعضای هیات داوران، آقای حمیدرضا شعیری، خانم مهشید نونهالی و خانم زیبا خادم حقیقت به بررسی چهارده نمایشنامه ارائه شده توسط دپارتمان های زبان فرانسه دانشگاه های تهران، الزهرا، فردوسی، حکیم سبزواری، تبریز و موسسه فرهنگ سینا پرداختند.

سفارت فرانسه به هر یک از دو فرد برگزیده این جشنواره یعنی خانم غزل طهماسبی از دانشگاه فردوسی مشهد و آقای عباس عباسی زاده از دانشگاه تبریز، یک بلیت هواپیما اهدا کرد که به ایشان امکان شرکت در جشنواره هنرهای خیابانی در شهر مولوز فرانسه در ماه ژوئیه 2018 را می دهد. به دانشجویان بازیگر در این جشنواره نیز کتابی برای پاسداشت استعداد ایشان اهدا شد.

JPEG
JPEG
JPEG
JPEG
JPEG

Dernière modification : 07/01/2020

بالای صفحه