زبان فرانسه – شروع کنکور فرانکوفونی 2019

تا روز 25 دی 1397 فرصت دارید در کنکور فرانکوفونی 2019 شرکت کنید ! این کنکور که توسط سفارت های بلژیک، فرانسه و سوئیس برگزار می شود، مختص دانش آموزان مدارس ابتدائی و دبیرستان، زبان آموزان موسسات آموزش فرانسه و دانشجویان مراکز آموزش عالی ایران است.

مانند هر سال، هدف این رویداد، ارتقاء استفاده از زبان فرانسه که امروزه 275 میلیون نفر در پنج قاره جهان به این زبان سخن می گویند و همچنین گفتگوی فرهنگهاست.

موضوع کنکور 2019 « آب، قطره قطره » است.

برای شرکت در این کنکور، به دستورالعمل کنکور فرانکوفونی 2019 مراجعه و فرمهای ثبت نام را تکمیل فرمائید: فرم ثبت نام 7-15 سال؛ فرم ثبت نام 16-25 سال؛ فرم ثبت نام 18-25 سال.

JPEG

Dernière modification : 07/01/2020

بالای صفحه