زبان فرانسه – ماموریت کارشناسی در تهران

آقای یان بوکله، متخصص و کارشناس در مرکز بین المللی مطالعات آموزشی شهر سور فرانسه، از تاریخ 14 لغایت 19 اردیبهشت برای تحقق ماموریت کارشناسی درخواست شده توسط مدرسه دو زبانه آفتاب آذرین و گروه فرانسه دانشگاه تهران، در این دو مکان حضور یافت.
این برنامه مورد حمایت سفارت فرانسه در ایران واقع شد.

در مدرسه آفتاب آذرین، ایشان به ارزیابی کیفیت آموزش دو زبانه در مقطع ابتدایی پرداختند. این کارشناسی از طریق بازرسی کلاس های فرانسه، بررسی سطح زبان فرانسه آموزگاران و همچنین شیوه های آموزشی به کار گرفته شده صورت پذیرفت.

دانشجویان کارشناسی ارشد ودکتری دانشگاه تهران نیز توانستند از تجربه ی ایشان در قالب کنفرانس و کارگاه آموزشی در تاریخ 16 اردیبهشت 98 بهره برند. این دو برنامه تحت عناوین « بازرسی کلاس : چالش و ابزار» و « ارتباط غیر کلامی در کلاس آموزش زبان فرانسه» توسط گروه فرانسه برگزار شد.

این تبادلات ارزشمند این فرصت را ایجاد خواهند کرد تا در آینده بتوانیم برنامه های مشابه با هدف بهبود کیفیت آموزش زبان فرانسه در ایران طراحی کنیم.
JPEG

Dernière modification : 07/01/2020

بالای صفحه