زبان فرانسه – چهارمین جشنواره دانشجویی تئاتر به زبان فرانسه

برای چهارمین سال پیاپی، جشنواره دانشجویی تئاتر به زبان فرانسه، با همکاری بخش فرهنگی سفارت فرانسه در ایران، در روزهای پنجشنبه 12 و جمعه 13 اردیبهشت 1398 در خانه اندیشمندان علوم انسانی تهران برگزار شد. (برای مشاهده برنامه اینجا کلیک کنید)

این رویداد فرهنگی و برگزار شده به زبان فرانسه، امسال 13 گروه دانشجویی را از سراسر ایران گردهم آورد. بهترین بازیگران، کارگردانان و نویسندگان توسط هیات داوران حرفه ای متشکل از خانم ناتالی ماتی (هنرپیشه)، خانم زیبا خادم حقیقت (مترجم و متخصص تئاتر) و آقای اصغر نوری (کارگردان و مترجم) انتخاب شدند. پنج جایزه ویژه به بهترین کارهای گروهی اهدا شد. (برای مشاهده لیست برگزیدگان اینجا کلیک کنید)

چهارمین دوره جشنواره دانشجویی تئاتر به زبان فرانسه، به لطف اجراهای با کیفیت گروه ها و اساتید راهنمای ایشان، موفقیتی چشمگیر به حساب می آید. برای قدردانی از زحمات و تلاش های دانشجویان بازیگر و کارگردانان، بخش فرهنگی سفارت فرانسه هدیه ای به دانشجویان بازیگر و کارگردانان تقدیم کرد.

JPEG

Ouverture du Festival - Maison de la recherche en sciences humaines (Téhéran) - افتتاحیه جشنواره – خانه اندیشمندان علوم انسانی ( تهران)
Ouverture du Festival - Maison de la recherche en sciences humaines (Téhéran) - افتتاحیه جشنواره – خانه اندیشمندان علوم انسانی ( تهران)
Le jury : Monsieur Asghar Nouri, Madame Ziba Khadem Haghighat et Madame Nathalie Matti - هیات داوران : جناب آقای اصغر نوری، سرکار خانم زیبا خادم حقیقت وسرکار خانم ناتالی متی
Le jury : Monsieur Asghar Nouri, Madame Ziba Khadem Haghighat et Madame Nathalie Matti - هیات داوران : جناب آقای اصغر نوری، سرکار خانم زیبا خادم حقیقت وسرکار خانم ناتالی متی
Discours de la Présidente d'AILLF, Madame la Professeure Nahid Shahverdiani - سخنرانی رییس انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه، سرکار خانم دکتر ناهید شاهوردیانی
Discours de la Présidente d’AILLF, Madame la Professeure Nahid Shahverdiani - سخنرانی رییس انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه، سرکار خانم دکتر ناهید شاهوردیانی
Discours de la Présidente d'AILLF, Madame la Professeure Nahid Shahverdiani - سخنرانی رییس محترم انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه، سرکار خانم دکتر ناهید شاهوردیانی
Discours de la Présidente d’AILLF, Madame la Professeure Nahid Shahverdiani - سخنرانی رییس محترم انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه، سرکار خانم دکتر ناهید شاهوردیانی
Discours du Conseiller de Coopération et d'Action culturelle près de l'Ambassade de France en Iran, Monsieur Jamel Oubechou - سخنرانی رایزن محترم بخش فرهنگی سفارت فرانسه در ایران، جناب آقای ژمل اوبشو
Discours du Conseiller de Coopération et d’Action culturelle près de l’Ambassade de France en Iran, Monsieur Jamel Oubechou - سخنرانی رایزن محترم بخش فرهنگی سفارت فرانسه در ایران، جناب آقای ژمل اوبشو
Pièce « Le dernier souci de Tchekhov » - l'Université de Téhéran - نمایش «آخرین دغدغه ی چخوف» - دانشگاه تهران
Pièce « Le dernier souci de Tchekhov » - l’Université de Téhéran - نمایش «آخرین دغدغه ی چخوف» - دانشگاه تهران
Pièce « Le dernier souci de Tchekhov » - l'Université de Téhéran - نمایش «آخرین دغدغه ی چخوف» - دانشگاه تهران
Pièce « Le dernier souci de Tchekhov » - l’Université de Téhéran - نمایش «آخرین دغدغه ی چخوف» - دانشگاه تهران
Pièce « La vieille qui ne voulait pas vieillir » - Université de Chiraz - نمایش « پیرزنی که نمی خواست پیر بشه » - دانشگاه شیراز
Pièce « La vieille qui ne voulait pas vieillir » - Université de Chiraz - نمایش « پیرزنی که نمی خواست پیر بشه » - دانشگاه شیراز
Pièce « La vieille qui ne voulait pas vieillir » - Université de Chiraz - نمایش « پیر زنی که نمی خواست پیر بشه » - دانشگاه شیراز
Pièce « La vieille qui ne voulait pas vieillir » - Université de Chiraz - نمایش « پیر زنی که نمی خواست پیر بشه » - دانشگاه شیراز
Pièce « Petits crimes conjugaux » -Université Ferdowsi de Machhad - نمایش « خرده جنایت های زناشوهری » - دانشگاه فردوسی مشهد
Pièce « Petits crimes conjugaux » -Université Ferdowsi de Machhad - نمایش « خرده جنایت های زناشوهری » - دانشگاه فردوسی مشهد
Pièce « Chut ! Adèle dort » - Université Al-Zahra - نمایش « س! عادل خوابه » - دانشگاه الزهرا
Pièce « Chut ! Adèle dort » - Université Al-Zahra - نمایش « س! عادل خوابه » - دانشگاه الزهرا
Pièce « Chut ! Adèle dort » - Université Al-Zahra - نمایش « س! عادل خوابه » - دانشگاه الزهر
Pièce « Chut ! Adèle dort » - Université Al-Zahra - نمایش « س! عادل خوابه » - دانشگاه الزهر
Remise des prix – Equipe « Café Balkan » - Université de Tabriz - مراسم اهدای جوایز – گروه « کافه بالکان » - دانشگاه تبریز
Remise des prix – Equipe « Café Balkan » - Université de Tabriz - مراسم اهدای جوایز – گروه « کافه بالکان » - دانشگاه تبریز
Remise des prix – Equipe « Je ne l'ai pas décidé » - Université IRIB - مراسم اهدای جوایز – گروه « تصمیمش رو من نگرفتم » - دانشگاه صدا و سیما
Remise des prix – Equipe « Je ne l’ai pas décidé » - Université IRIB - مراسم اهدای جوایز – گروه « تصمیمش رو من نگرفتم » - دانشگاه صدا و سیما

‹ précédent | suivant ›

Dernière modification : 08/05/2019

بالای صفحه