زبان فرانسه – بازدید از دانشگاه علامه طباطبائی

به مناسبت اهدای کتاب به کتابخانه مرکز مطالعات ترجمه دانشگاه علامه طباطبائی، گروه همکاری و فعالیت فرهنگی سفارت فرانسه در تهران به این دانشگاه رفته و دیداری به رسم ادب داشتند.

سفارت فرانسه در ایران با اهدای کتاب به زبان فرانسوی، سعی دارد به غنای مجموعه کتب گروه های زبان فرانسوی دانشگاه های ایرانی یاری رساند. لذا اخیرا مجموعه ای تخصصی در حوزه ترجمه و ترجمه شناسی به مرکز مطالعات ترجمه دانشگاه علامه طباطبائی اهدا نمود.

بدین مناسبت، دانشگاه علامه میزبان رایزن همکاری و فعالیت فرهنگی و همکاران ایشان در بخش زبان سفارت بود. ایشان توانستند با رئیس دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی این دانشگاه ملاقات کنند. دپارتمان زبان فرانسوی این دانشکده از سال 1983 راه اندازی شده است. ایشان همچنین توانستند از مرکز مطالعات ترجمه دانشگاه بازدید و با اساتید گروه ترجمه زبان فرانسوی تعامل کنند. این گروه برگزارکننده دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد ترجمه و ترجمه شناسی می باشد.

این دیدار فرصت مناسبی بود برای قدردانی از زحمات هر روزه ایشان برای تربیت نسلهای جدید مترجمان زبان فرانسوی به فارسی.

JPEGدیدار با رئیس دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی.

JPEGبازدید از مرکز مطالعات ترجمه دانشگاه علامه طباطبائی

Dernière modification : 07/01/2020

بالای صفحه