زمین لرزه در مرز ایران و عراق (21 آبان 1396) - پیام وزارت امور خارجه فرانسه

به دنبال زمین لرزه 12 نوامبر (21 آبان)، فرانسه به خانواده قربانیان حادثه تسلیت می گوید و همبستگی عمیق خود را به تمام خانواده های آسیب دیده اعلام می دارد.
در این لحضات دشوار، فرانسه حمایت خود را به اطلاع مقامات و مردم ایران و عراق می رساند.
JPEG

Dernière modification : 07/01/2020

بالای صفحه