سخنرانی انیس دو ویکتور در خانه هنرمندان ایران درباره « فتح الفتوح » مرتضی آوینی

سه شنبه 20 فروردین 1398 خانم انیس دو ویکتور، متخصص سینمای ایران و نویسنده کتاب « تصاویر، رزمندگان و شهدا جنگ ایران و عراق از دیدگاه سینمای ایران » در خانه هنرمندان ایران درباره اثر مرتضی آوینی، این مستندساز طراز اول ایرانی، سخنرانی کرد.

این کنفرانس مورد استقبال صمیمانه دوستداران هنر حاضر در سالن واقع شد. خانم دو ویکتور با ارجاع به آثار شهید آوینی برای تحریر تاریخ دفاع مقدس، خوانشی تاریخی و در عین حال سینمائی از « فتح الفتوح » ارائه کرد، به اخص در مورد اهمیت قسمت یازدهم مجموعه « حقیقت » که با شیوه منحصر به فرد مرتضی آوینی به تصویر کشیده شده است.

JPEG

Dernière modification : 16/04/2019

بالای صفحه