سخنرانی رئیس جمهور فرانسه در مجمع عمومی سازمان ملل

سخنرانی رئیس جمهور فرانسه در مجمع عمومی سازمان ملل: " چه چیزی واقعا به حل و فصل مسئله ایران کمک خواهد کرد و چه چیز از هم اکنون به حل و فصل آن کمک کرده است؟ یک قانون بسیار محکم یا فشار یکطرفه؟ هیچکدام! ما می دانیم که ایران در صدد دستیابی به انرژی هسته ای نظامی بود، ولی چه چیزی او را متوقف کرد؟ قرارداد هسته ای سال 2015. همانطور که یکسال پیش گفتم، امروز نباید به تنش های منطقه ای دامن زد، بلکه باید برنامه ای فراگیر تر پیشنهاد داد که بتواند به تمامی نگرانی های هسته ای، بالیستیک و منطقه ای که نتیجه سیاست های ایران هستند با تکیه بر گفتگو و چندجانبه گرایی بپردازد. بدون ساده انگاری و چشم پوشی، و نیز بدون موضع گیری های نمایشی بدون نتیجه".

لینک سخنرانی کامل رئیس جمهور فرانسه : http://www.elysee.fr/videos/discours-du-president-de-la-republique-emmanuel-macron-lors-de-la-73e-assemblee-generale-des-nations-unies/
JPEG

Dernière modification : 07/01/2020

بالای صفحه