سـاعـات و روزهـای كـار بخش کنسولی

امور اداري مربوط به فرانسويها

دوشنبه لغایت پنج شنبه 8:30 صبح تا 12 ظهر – بعد از ظهرها با قرار قبلي : تلفن : 64094000 9821+

بخش روادید

دريافت مدارك فقط صبح ها
يكشنبه لغايت چهارشنبه از ساعت 30 :07 تا 11:30

تحويل گذرنامه فقط بعد از ظهرها
يكشنبه لغايت چهارشنبه از ساعت 14:00 تا 15:00

جهت گرفتن وقت ملاقات فقط تلفنی : اینجا را کلیک کنید

نکته مخصوص برای روزهای پنجشنبه

توجه :
به دلیل شروع به کار سیستم بیومتری (انگشت نگاری و عکسبرداری) در بخش ویزا، از تاریخ 23 دسامبر 2007 (2 دی 1386)، متقاضیان ویزا باید در زمان تحویل پرونده خود شخصآ مراجعه نمایئد. اقدام حاضر پیرو تصمیم شماره 2004/512/EC مورخ 8 ژوئن 2004 شورای اروپا صورت می گیرد.

ساعت و روزهای کار

سفارت از یکشنبه تا پنجشنبه باز است

ساعت کار بخش کنسولی

روزهای تعطيل سفارت در سالهای 1396-1395

- یکشنبه 25 دسامبر 2016 (5 دی 1395) : تولد حضرت مسیح

- یکشنبه اول ژانویه 2017 (12 دی 1395) : آغاز سال میلادی

-  دو شنبه 20 مارس 2017 (30 اسفند 1395) : سال تحویل

- سه شنبه 21 مارس 2017 (1 فروردین 1396) : عید نوروز

- چهارشنبه 22 مارس 2017 (2 فروردین 1396) : عید نوروز

- پنجشنبه 23 مارس 2017 (3 فروردین 1396) : عید نوروز

- یکشنبه 2 آوریل 2017 (13 فروردین 1396) : سیزده بدر

- دوشنبه اول مه 2017 (11 اردیبهشت 1396) : روز کارگر

- یکشنبه 4 ژوئن 2017 (14 خرداد 1396) : وفات امام خمینی

- دوشنبه 5 ژوئن 2017 (15 خرداد 1396) : قیام 15 خرداد

- دوشنبه 26 ژوئن 2017 ( 5 تیر 1396) : عید فطر

- سه شنبه 27 ژوئن 2017 ( 6 تیر 1396) : عید فطر

- پنجشنبه 20 ژوئیه 2017 ( 29 تیر 1396) : وفات امام جعفر صادق

- یکشنبه اول اکتبر 2017 (9 مهر 1396) : عاشورا – دهم محرم

- پنج شنبه 9 نوامبر2017 (18 آبان 1396) : اربعین حسینی

- یکشنبه 19 نوامبر 2017 (28 آبان 1396) : شهادت امام رضا (ع)

- چهارشنبه 6 دسامبر 2017 (15 آذر 1396) : تولد حضرت محمد (ص)

- دوشنبه 25 دسامبر 2017 ( 4 دی 1396) : تولد حضرت مسیح

Dernière modification : 20/06/2017

بالای صفحه