سفر سفیر فرانسه به مشهد (هجدهم و نوزدهم آبان ماه)

آقای فرانسوا سنمو، سفیر فرانسه در ایران، هجدهم و نوزدهم آبان ماه به مشهد سفر کرد و در آنجا دیدارهایی با استاندار خراسان رضوی، جناب آقای علی رشیدیان، و نیز با نمایندگانی از آستان قدس رضوی داشت. او همچنین با رئیس دانشگاه فردوسی مشهد در مورد همکاری های دانشگاهی گفتگو کرد و کنفرانسی هم درباره چالشهای اقتصادی اجرای توافق هسته ای 14 ژوئیه 2015 داد. ملاقات با نمایندگان شرکتها، به ویژه طی جلسه ای در اتاق بازرگانی، از دیگربرنامه های او در این سفربه شمار می رود.

Dernière modification : 17/11/2016

بالای صفحه