سفر ژان ایو لودریان به ایران در 5 مارس 2018 (14 اسفند)

آقای ژان ایو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه فرانسه در تاریخ 5 مارس (14 اسفند) به ایران سفر کرد. وی در این سفر با همتای ایرانی اش آقای محمد جواد ظریف و آقای علی شمخانی، دبیر شورای امنیت ملی گفتکو کرد. او همچنین توسط آقای روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، به حضور پذیرفته شد.

وی در حضور مخاطبان ایرانی اش، بار دیگر تاکید نمود که فرانسه مصمم به حفظ برجام است. آقای لودریان اعلام داشت که برنامه موشکی و فعالیت های منطقه ای ایران دغدغه های فرانسه هستند. وی همچنین از ایران خواست تا از نفوذش در سوریه در جهت پایان دادن به فاجعه انسانی در این کشور استفاده کند.

پیگیری تعمیق روابط فرانسه و ایران حول محورهای مشخص شده در سفر آقای روحانی به پاریس در سال 2016 نیز از اهداف این سفر بود. در همین راستا، آقای لودریان در افتتاح نمایشگاه "موزه لوور در تهران"، که شاهدی بر دوام روابط فرهنگی فرانسه و ایران است، شرکت نمود.
JPEG

Dernière modification : 07/01/2020

بالای صفحه