سفیر فرانسه فیلیپ تیه بو، استوارنامه خود را تقدیم رئیس جمهور حسن روحانی نمود (27 خرداد 1398)

جناب آقای فیلیپ تیه بو، سفیر جدید فرانسه در ایران، دوشنبه 17 ژوئن برابر با 27 خرداد استوارنامه خود را تقدیم جناب آقای حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران نمود. طرفین راههای تقویت روابط دوجانبه را مورد بحث قرار دادند. همچنین سفیر فرانسه آقای تیه بو بر اهمیتی که حفظ توافق هسته ای برای فرانسه دارد تاکید کرد.

JPEG

JPEG

Dernière modification : 17/06/2019

بالای صفحه