سفیر

شرح حال آقای قرانسوا سنمو

JPEG

نام و نام خانوادگی: فرانسوا سنمو

تاریخ تولد: 12 ژوئن 1957
وزیرمختار
متاهل، دارای دوفرزند

تحصیلات :

-  دانشنامه موسسه مطالعات سیاسی پاریس 1980
-  DEA در تاریخ 1982
-  دانشجوی سابق مدرسه ملی مدیریت 1985

سمتها :

-  خدمت سربازی بعنوان داوطلب در تونس 1982- 1980
-  مدرسه ملی مدیریت 1985-1983
-  رئیس دفتر کمیسرعالی در کالدونی جدید 1986-1985
-  رئیس هیئت اموربین المللی وزارت سرزمینهای ماورای بحار 1988-1986
-  رایزن فنی وزیرکشور 1990-1988
-  رایزن دوم در امان 1993-1990
-  مامور در اداره آفریقای شمالی - خاورمیانه 1995-1993
-  رایزن دوم در مادرید 1997-1995
-  رایزن اول در بیروت 2001- 1997
-  رئیس بخش امور راهبردی، مالی وارزیابی 2005-2001
-  مدیرمرکز پذیرش مطبوعات خارجی 2008-2005
-  سفیرفوق العاده وتام الاختیاردر وین تیان 2012-2008
-  سفیرماموردراداره مرکزی 2012
-  مدیر اطلاعات در اداره کل امنیت خارجی 2014-2012
-  سفیرفوق العاده و تام الا ختیار درتهران از آوریل 2016

نشانها :

 شوالیه لژیون دونور
 شوالیه نظام ملی لیاقت

فهرست سفیران فرانسه در ایران

آقای پیر لافن ( 5 سپتامبر 1946)

آقای فرانسوا کوله ( 20 ژوئن 1950)

آقای ژاک امیل پاریس (2 مارس 1955)

آقای هانری رو (23 نوامبر 1956)

آقای رنو سیوان (28 دسامبر 1961)

آقای فرانسوا شارل رو (7 مارس 1969)

آقای رابرت دو سوزا (18 ژوئیه 1972)

آقای رونه دو سن لژیه دو لا سوسیی (14 مارس 1977)

آقای رائول دولیی (25 اکتبر 1977)

آقای گی ژورژی (18 سپتامبر 1980)

آقای پییر لافرانس –کاردار (4 ژوئن 1986)

(در تاریخ 17 ژوئیه 1987، روابط دیپلماتیک بین ایران و فرانسه قطع و در تاریخ 16 ژوئن 1988 مجددا" برقرارشد. در این دوره، حفاظت منافع کشور فرانسه به عهده کشور ایتالیا بود.)

آقای کریستیان گراف (28 ژوئن 1988)

آقای اوبر کولن دو وردیر (13 مارس 1991)

آقای ژان پیر ماسه (23 ژوئن 1994)

آقای فیلیپ دو سورمن (28 ژوئیه 1998)

آقای فرانسوا نیکولو (21 مارس 2001)

آقای برنار پولتی (16 اوت 2005)

آقای برونو فوشه (13 ژوئن 2011)

Dernière modification : 30/11/2017

بالای صفحه