« شب آلبر کامو »، برگزار شده توسط مجله بخارا

سفیر فرانسه در ایران، آقای فیلیپ تیه بو، در « شب آلبر کامو » شرکت کرد. رویدادی که روز 25 دیماه 1398 توسط مجله بخارا برگزار شد و بیش از 300 نفر را گردهم آورد.

مجله بخارا با اختصاص شبی به آلبر کامو که 60 سال پیش در سانحه ای دردناک دار فانی را وداع گفت، یاد و خاطره این چهره برجسته ادبیات فرانسوی را گرامی داشت.

بازتاب گسترده آثار کامو در ایران گواه پویایی تعاملات ادبی میان دو کشور ما است. در حضور متخصصان ادبیات فرانسوی، سفیر فرانسه به هنر انسانگرایانه کامو درود فرستاد. برنده جایزه نوبل ادبیات سال 1957 و کسی که بر ادبیات و جریان های متفکرانه نیمه دوم قرن بیستم تاثیری عمیق نهاد.

JPEGآقای فیلیپ تیه بو، سفیر فرانسه در ایران (حقوق عکس : بخارا)

JPEG(حقوق عکس : بخارا)
« شب آلبر کامو »، برگزار شده توسط مجله بخارا

Dernière modification : 16/01/2020

بالای صفحه