شب سیاحان فرانسوی در پارس و ایران از قرن 17 میلادی تا کنون در کتابخانه ملی

در 27 نوامبر 2019 سفیر فرانسه در ایران در نشست استثتائی برگزار شده توسط مجله بخارا در کتابخانه ملی ایران شرکت نمود. این نشست با هدف گرامیداشت سیاحان فرانسوی که از قرن 17 میلادی به سفر به سرزمین پارس پرداختند، حدود 200 نفر را در کتابخانه ملی ایران گردهم آورد.

شب سیاحان فرانسوی در ایران » فرصتی بود برای نمایش فوق العاده اسناد چاپی و خطی سفرنامه های نویسندگان، نقاشان، معماران و کاوشگران فرانسوی که از قرن 17 میلادی به سرزمین پارس آمدند. بدین ترتیب حضار توانستند به تحسین بازتاب سفر بزرگانی چون ژان شاردن، اوژن فلاندن، پییر لوتی، ژان دیولافوآ و هانری کوربن بنشینند. چهره های ماندگاری که توانستند به شناساندن هرچه بهتر تاریخ و فرهنگ ایرانی به هم عصران خود یاری رسانند. مشاهدات ایشان امروزه گنجینه ای بی نظیر به یادگار نهاده است.

آقای فیلیپ تیه بو، سفیر فرانسه در ایران، آقای حامد فولادوند، پژوهشگر در علوم اجتماعی، خانم فاطمه عشقی، متخصص سفرهای شوالیه شاردن به ایران، در سخنرانی خود به عمق و تنوع تعاملات میان ایران و فرانسه اشاره نمودند.
JPEGM. Philippe Thiébaud, Ambassadeur de France et M. Ali Dehbashi, directeur de la revue Bokhara lors de la « Nuit des voyageurs français en Iran ».
JPEGAffiche de la « Nuit des voyageurs français en Iran »
(photographies transmises par Ali Dehabshi)

Dernière modification : 07/01/2020

بالای صفحه