از نشست مطبوعاتی 29 بهمن 1398 سخنگوی وزارت امور خارجه و اروپای فرانسه

سوال- در ایران، برخلاف تقاضاهای مقامات فرانسه مبنی بر آزادی محققان فرانسوی فریبا عادلخواه و رولان مارشال، دادگاه آنان به گفته وکیلشان روز سوم مارس آغاز می شود. اکنون فرانسه چه واکنشی به این امر نشان می دهد؟ آیا شما نتیجه این دادگاه را محل شک می دانید؟

شرایط خانم فریبا عادلخواه و آقای رولان مارشال
سوال-در ایران، برخلاف تقاضاهای مقامات فرانسه مبنی بر آزادی محققان فرانسوی فریبا عادلخواه و رولان مارشال، دادگاه آنان به گفته وکیلشان روز سوم مارس آغاز می شود. اکنون فرانسه چه واکنشی به این امر نشان می دهد؟ آیا شما نتیجه این دادگاه را محل شک می دانید؟

پاسخ- آقای ژان ایو لودریان بار دیگر انتظار فرانسه از ایران در مورد آزادی فوری دو هموطنمان را در ملاقاتی که شنبه گذشته با همتای ایرانی اش در مونیخ داشت، مورد تاکید قرار داد.

ما همچنان به بسیج تمام امکانات موجود برای تحقق رفتارهای مورد انتظار خود از جانب مقامات ایرانی مثل دسترسی کنسولی که باید به طور مرتب و در تطابق با تعهدات بین المللی ایران انجام گیرد و نیز آزادی هموطنانمان ادامه می دهیم.

Dernière modification : 19/02/2020

بالای صفحه