شرح حال آقای فرانسوا سنمو

JPEG

نام و نام خانوادگی: فرانسوا سنمو

تاریخ تولد: 12 ژوئن 1957
وزیرمختار
متاهل، دارای دوفرزند

تحصیلات :

-  دانشنامه موسسه مطالعات سیاسی پاریس 1980
-  DEA در تاریخ 1982
-  دانشجوی سابق مدرسه ملی مدیریت 1985

سمتها :

-  خدمت سربازی بعنوان داوطلب در تونس 1982- 1980
-  مدرسه ملی مدیریت 1985-1983
-  رئیس دفتر کمیسرعالی در کالدونی جدید 1986-1985
-  رئیس هیئت اموربین المللی وزارت سرزمینهای ماورای بحار 1988-1986
-  رایزن فنی وزیرکشور 1990-1988
-  رایزن دوم در امان 1993-1990
-  مامور در اداره آفریقای شمالی - خاورمیانه 1995-1993
-  رایزن دوم در مادرید 1997-1995
-  رایزن اول در بیروت 2001- 1997
-  رئیس بخش امور راهبردی، مالی وارزیابی 2005-2001
-  مدیرمرکز پذیرش مطبوعات خارجی 2008-2005
-  سفیرفوق العاده وتام الاختیاردر وین تیان 2012-2008
-  سفیرماموردراداره مرکزی 2012
-  مدیر اطلاعات در اداره کل امنیت خارجی 2014-2012
-  سفیرفوق العاده و تام الا ختیار درتهران از آوریل 2016

نشانها :

 شوالیه لژیون دونور
 شوالیه نظام ملی لیاقت

Dernière modification : 31/05/2016

بالای صفحه