شروع سال تحصیلی دانشگاهی که همکاری با فرانسه را در کانون توجه قرار می دهد.

از آغاز سال تحصیلی دانشگاهی، سمینارها و کارگاه های آموزشی بسیاری برگزار شده است که همه نشانگر کیفیت و حجم زیاد همکاری های مشترک ایران و فرانسه در زمینه آموزش عالی، پژوهش و تحقیق می باشند.
از جمله این فعالیت ها می توان به اولین همایش موفق ادبیات تطبیقی اشاره کرد که توسط دانشگاه فردوسی مشهددر 6 و 7 مهرماه برگزار شد. همایشی به تمام معنی موفق که هیات مهمی از فرانسه به ویژه از دانشگاه پاریس 3– سوربن در آن سهیم بودند. به همین مناسبت آقای دکتر محمد کافی، رییس دانشگاه، تمایل خود را به گسترش روابط همکاری بین دانشگاه فردوسی و دانشگاه های فرانسوی ابراز و از کیفیت همایشی که به صورت مشترک توسط آقای دکتر محمد رضا فارسیان از دانشگاه فردوسی و پروفسور ژان-ایو گرن از دانشگاه پاریس 3 سازماندهی شده بود، اظهار خرسندی کرد.
سمینار «چهار قرن آموزش فارسی و فرانسه در فرانسه و ایران» که برنامه ای مشترک از دانشگاه علامه طباطبایی و موسسه ملی زبان ها و تمدن های شرقی پاریس (اینالکو) بود، دهم مهرماه آغاز شد. حضور کثیر و چشمگیر شرکت کنندگان برکیفیت ارتباطی این دو نهاد صحه گذاشت. تبادلات سودمند و بسیار مفیدی که صورت گرفت، افق همکاری های آتی را باز کرد. در این بین باید به حضور مدیر مدرسه عالی ترجمه همزمان و مترجمین - ESIT خانم فیضا القاسم نیز اشاره کرد.
در دانشگاه تهران، به ابتکار مدرسه علوم فرانسه، کارگاه آموزشی با عنوان «منطق موجهات و کاربردهایش در علوم کامپیوتر»، ریاضیدانانی از مرکز بین المللی ریاضیات محض و کاربردی فرانسه و همتایان ایرانیشان از موسسات مختلف را گرد هم آورد.
همایش شهر پایدار با همکاری مشترک انجمن ایرانشناسی فرانسه – سفارت فرانسهو دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد. سالن مملو از جمعیت، چشم اندازهای جدید همکاری را نوید می داد. ده ها مهمان فرانسوی از موسسات معتبری نظیر ایرپاریف، آتلیه شهرسازی پاریس، مرکز تبادل تجربیات در زمینه حمل و نقل شهری پایدار واقع در شهر لیون با همتایان ایرانی خود راجع به این مقوله حساس و حیاتی به تبادل نظر پرداختند.
همزمان، دانشگاه خوارزمی، برای برگزاری یکسری کارگاه های آموزشی، میزبان پروفسور صبحی بوستانی، استاد ادبیات معاصر عرب و مدیر مرکز پژوهش های خاورمیانه مدیترانه در موسسه ملی زبان ها و تمدن های شرقی پاریس بود.

Dernière modification : 17/10/2016

بالای صفحه