شیوه جدید درخواست روادید

اخذ وقت ویزا در بخش روادید سفارت فرانسه در تهران

توجه
از تاریخ 17 خرداد 1395، تنظیم وقت جهت درخواست روادید منحصرا از طریق ایمیل میسر می باشد.

خواهشمند است جهت تنظیم وقت در بخش روادید، فرم را با کلیک کردن در اینجا پرکنید و به آدرس الکترونیکی ذیل ارسال فرمائید.
rdv.teheran-amba@diplomatie.gouv.fr

Dernière modification : 15/06/2016

بالای صفحه