شیوه های زندگی

در اول ژانویه ٢٠٠٤، جمعیت کل فرانسه ٦١٫٧ میلیون نفر برآورد شد. جمعیت فرانسه ١٦ ٪ جمعیت اتحادیه اروپا را تشکیل می دهد. در سال ٢٠٠٢ متوسط عمر برای مردان ٧٥٫٦ سال و ٨٢٫٩ سال برای زنان بود. از سال ١٩٩٤ دو سال بر متوسط عمر مردان و یک سال بر متوسط عمر زنان افزوده شده است.

جمعیت

وضعیت جمعیت شناختی ( سال ٢٠٠٣)

- تولد : ٧٩٢٦٠٠ نفر
منحنی باروری، تولد ١٫٩١ نوزاد از هر زن را نشان می دهد.
میزان زاد و ولد: ١٢٫٩ ٪

- مرگ: ٥٥٠٫٠٠٠ نفر
میزان مرگ و میر: ٩٫٢ ٪

- ازدواج: ٢٨٠٫٣٠٠ نفر
از آغاز دهه نود، آمار زوج های متاهل کاهش داشته است، در حالی که تعداد زوج های غیر متاهل از ١٫٥ میلیون در سال ١٩٩٠ به ٢٫٤ میلیون رسیده است. تعداد افراد غیر متاهل نسبت یک به شش را نشان می دهد.

- طلاق: ١٢٧٫٦٤٣

ساختار خانوادگی بر اساس انواع خانواده
٣٢ ٪ زوج دارای فرزند
٣١٫٤ ٪ افراد تنها
٢٧٫٦ ٪ زوج بدون فرزند
٧٫١ ٪ خانواده های تک والد
١٫٩ ٪ افراد بدون خانواده

توزیع بر اساس گروه سنی
٥٤٫٣ ٪ بین ٢٠ تا ٥٩ سال
٢٥٫١ ٪ کمتر از ٢٠ سال
٢٠٫٦ ٪ ٦٠ سال و بیشتر
متوسط سن ٣٩٫٢ سال است.
جهت کسب اطلاعات بیشتر مراجعه شود به: www.insee.fr

ادیان
جمهوری فرانسه یک دولت غیر مذهبی است که تمام فرقه های دینی در آن وجود دارند.

آموزش
JPEG
در سال ٢٠٠٣ ، هزینه های آموزشی بالغ بر ١٠٣٫٦ میلیارد یورو معادل با ٦٫٩ ٪ در آمد خالص ملی و ٣٧٫٨ ٪ بودجه دولت بوده است. هزینه آموزش هر فرد مبلغی معادل ١٦٩٠ یورو و برای هر شاگرد یا دانشجو مبلغ ٦٥٠٠ یورو می باشد.
- آموزش پیش دبستانی، دبستانی و متوسطه :
١٢٫١٢٥٫٤٠٠ دانش آموز
٧٤٦٫٢٢٠ معلم
٦٩٫١٨٠ مدرسه ، مدرسه راهنمایی و دبیرستان
نسبت: یک معلم برای هر ١٦٫٢ شاگرد
میزان موفقیت در اخذ دیپلم دبیرستان( در سال ٢٠٠٣): ٨٠٫١ ٪
- آموزش عالی:
٢٫٢١٠٫٠٠٠ دانشجو
٧٤٫٠٩٤ مدرس
٨٧ دانشگاه
٣٦٠٠ موسسه آموزش عالی
نسبت: یک مدرس برای هر ٢٩٫٨ دانشجو
جهت کسب اطلاعات بیشتر مراجعه شود به: www.education.gouv.fr

جمعیت فعال
فرانسه حدود ٢٧٫١ میلیون نفر جمعیت فعال دارد. از این گروه ، تعداد ٢٣٫٩ میلیون نفر حقوق بگیر و ٢٫٦٨ میلیون نفر متقاضی کار، به عبارتی ٩٫٩ ٪ جمعیت فعال ( ژانویه ٢٠٠٣) را تشکیل می دهد. میزان فعالیت برای مـــردان ٦٢ ٪ و برای زنان ٤٨٫٨ ٪ می باشد.

طبقه بندی اجتماعی- حرفه ای ( ٢٠٠٢) درصد جمعیت فعال

٣٠,١ ٪ کارمند: ٧٫٨٠٩٫٠٠٠ نفر
٢٦٫٧ ٪ کارگر: ٧٫٠٦٢٫٠٠٠ نفر
٢٠٫٧ ٪ مشاغل واسطه گری: ٥٫٧٦٣٫٠٠٠ نفر
١٣٫٩٪ کارمند و مشاغل علمی: ٣٫٧٠٠٫٠٠٠ نفر
٥٫٧ ٪ صنعتگر، بازرگان، رئیس موسسه: ١٫٥٠٠٫٠٠٠ نفر
٢٫٤ ٪ کشاورز: ٦٤٢٫٠٠٠ نفر
١٫٣ ٪ فاقد شغل که هرگز کار نکرده اند: ٣٥٢٫٠٠٠ نفر
جهت کسب اطلاعات بیشتر رجوه شود به: www.insee.fr

سطح زندگی

متوسط حقوق خالص: ٢٠٫٤٤٠ یورو در سال
پس انداز خالص متوسط خانواده های: ١٩٠٠ یورو، یعنی ١٦٫١ ٪ در آمد

میزان مصرف بودجه ( سهم بودجه خانواده ها)
٢٣٫٩ ٪ : مسکن، روشنایی، گرمایش
١٨٫٢ ٪ تغذیه، نوشیدنی، دخانیات
١٧٫٦ ٪ ایاب و ذهاب و ارتباطات
٩٫٢ ٪ تفریحات و امور فرهنگی
٦٫٢ ٪ اسباب و اثاث و نگهداری منزل
٤٫٨ ٪ پوشاک
٣٫٧ ٪ بهداشت
١٥٫٨٪ دیگر دارایی ها و خدمات ( رستوران، مسافرت و غیره)

در آمد حقوق بگیران
از اول ژوئیه ٢٠٠٣، حداقل دستمزد ماهانه خالص (SMIC) مبلغ ١٠٩٠٫٤٨ یورو برای ٣٥ ساعت کار در هفته، از قرار ساعتی ٧٫١٩ یورو می باشد.

متوسط در آمد مالیاتی سالانه
مشاغل آزاد: ٧٠١٢٦ یورو
کادر های اداری: ٣٩٣٦٠ یورو
تکنیسین، ناظر: ٢١١٩٠ یورو
کشاورز و بهره بردار:٢١١١٤ یورو
مشاغل واسطه گری: ٢٠٠٠٠ یورو
کارگر متخصص ١٤٩٦٠ یورو
کارمند: ١٤٨٥٠ یورو

تعطیلات

مرخصی استحقاقی: پنج هفته در سال
درصد افرادی که به تعطیلات می روند: ٦٩ ٪

سندیکا

در فرانسه حدود دو میلیون نفر، به عبارتی ٨ ٪ جمعیت فعال عضو سندیکا هستند.این میزان در مقایسه با سایر کشور های اتحادیه اروپا در حداقل است.

مهم ترین سندیکا ها عبارتند از:
اتحادیه عمومی کار = CGT, Confédération Générale du Travail
اتحادیه دموکراتیک کار = CFDT, Confédération Démocratique du Travail
نیروی کارگر = FO, Force Ouvrière
اتحادیه فرانسوی کارگران مسیحی = CFTC
Confédération Française des Travailleurs Chrétiens
فدراسیون اتحادیه ای یکپارچه = FSU, Fédération Syndicale Unitaire

تامین اجتماعی

نظام تامین اجتماعی در فرانسه در سال ١٩٤٥ برقرار شد. این نظام بر اصل توزیع استوار است ( بودجه خدمات از طریق حق بیمه افراد شاغل تامین می گردد).

٦٧ ٪ هزینه های تامین اجتماعی که بالغ بر ٢٩ ٪ در آمد خالص ملی می باشد، از طریق حق بیمه کارمندان و کارفرمایان و ٢٠٪ آن از طریق مالیات و عوارض تامین می گردد، همچون مساعدت- های اجتماعی CSG) ( یا مساعدت برای بازپرداخت بدهی های اجتماعیCRDS) ) که از درآمدهایی به غیر از درآمدهای کاری تامین می شود. این تامین بودجه تقریبا منحصر به نظام کلی تامین اجتماعی می باشد. تامین بودجه دولتی ١٣ ٪ منابع کـــلی را تشکــیل می دهد. منابع بخش های خــدماتی عبارتـــند از حقوق بازنشستگی (٤٩٫٢ ٪)، بهداشــــت (٢٧٫٢ ٪)، خانواده ( ١٢٫٨ ٪) و کار ( حقوق بیکاری، آموزش های حرفه ای و همپیوندی اجتماعی) (٨٫٤ ٪).

رشد فزاینده بازنشستگان در قیاس با شاغلین، همچنین پیشرفت طب و افزایش طول عمر منجر به کسری بودجه نظام کلی تامین اجتماعی و در سال ٢٠٠٣ و اصلاح نظام کلی بیمه کهنسالی شده است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر: www.travail.gouv.fr

بهداشت

بهداشت دغدغه اصلی فرانسوی ها به شمار می آید: فرانسوی ها در سال ٢٠٠٣، ١٤٧ میلیارد یورو صرف امور پزشکی کرده اند.
تامین اجتماعی ٧٥ ٪ هزینه ها را تامین می کند، سهم خانواده و شرکت های بیمه رو به افزایش است. در سال ٢٠٠٤ اصلاحات مهمی جهت ایجاد توازن بین محاسبات شعب بیمه پزشکی و تامین اجتماعی انجام شد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر: www.sante.gouv.fr

Dernière modification : 20/03/2007

بالای صفحه