ضیافتی به افتخار بورسیه های سال 2019 دولت فرانسه

به افتخار بورسیه های سال 2019 دولت فرانسه، روز 31 شهریور 1398 ضیافتی در رزیدانس فرانسه برگزار شد. بورسیه های امسال و سنوات قبل دولت فرانسه، اساتید راهنمای ایرانی ایشان و همچنین کنشگران اصلی همکاری علمی میان ایران و فرانسه در این مراسم گردهم آمدند.

این دانشجویان از امسال از کمک مالی دولت فرانسه برای ادامه تحصیل و پژوهش خود میان فرانسه و ایران و زیر نظر دو استاد راهنمای ایرانی و فرانسوی بهرمند می شوند.

آقای فیلیپ تیه بو، سفیر فرانسه در ایران، این فرصت را جهت آرزوی اقامتی خوب برای دانشجویان این دوره نمود که قدمی در چهارچوب روابط بین فرانسه و ایران در زمینه آموزش عالی به حساب می آید.

تعداد دانشجویان ایرانی بهرمند از بورس تحصیلی دولت فرانسه از سال 2016 تا 2019 بیش از دو برابر افزایش یافته است. افزایش 78 درصدی بورس تحصیلی دکتری و 180 درصدی مقطع پسادرکتری.

برنامه بورس تحصیلی 2019 دولت فرانسه اولین دوره ای است که مشمول برنامه بورس مشترک ترددی با تامین اعتبار مالی مشترک توسط سفارت فرانسه در ایرانو وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران می شود. این مهم امکان افزایش بنیادی تعداد بورسهای اعطایی به دانشجویان ایرانی در مقطع دکتری می شود که مایلند هر ساله به فرانسه بروند.

از طرفی، سفارت فرانسه در ایران حامی همکاری علمی از خلالبرنامه جندی شاپور است. این برنامه که از سال 2015 پایه گذاری و اجرا شد، برنامه ای عالی است که اعتبارات مالی آن توسط ایران و فرانسه تامین می شود و هر ساله از 30 پروژه همکاری علمی مشترک میان گروه های پژوهشی ایرانی و فرانسوی حمایت می نماید. با همکاری مرکز بین المللی همکاری علمی (CISSC)، این برنامه به اخص اجازه حمایت مالی از ماموریت های دانشمندان ایرانی و فرانسوی در هر دو کشور می دهد.

* * *

آیا تمایل دارید در فرانسه ادامه تحصیل دهید ؟ به برنامه های بورس تحصیلی و توصیه های ما در پایگاه اینترنتی سفارت فرانسه در ایران توجه بفرمائید !

برای دریافت ایمیل اطلاع رسانی فعالیت ها و رویدادهای شبکه همکاری فرانسوی در ایران، پیامی به آدرس ذیل ارسال کنید :
scac.teheran-amba@diplomatie.gouv.fr

JPEG

PNG

PNG

PNG

Dernière modification : 07/01/2020

بالای صفحه