عربستان سعودی – سوءقصد (4 نوامبر 2014)

فرانسه اقدام تروریستی دیروز در یک مرکز دینی، در روستای الدالوه، در شرق عربستان سعودی را که منجر به کشته‌شدن 7 نفر شد محکوم می‌کند و به بازماندگان قربانیان تسلیت می‌گوید.

فرانسه نسبت به همبستگی خود در مبارزه با تروریسم به مقامات و مردم سعودی اطمینان می‌دهد.

Dernière modification : 17/11/2014

بالای صفحه