علمی - « از زیست شناسی تا هوش مصنوعی » : همایش علوم اعصاب در دانشگاه تهران و پژوهشگاه دانشهای بنیادی

همایش« علوم اعصاب محاسباتی : از زیست شناسی تا هوش مصنوعی » روزهای 21 و 22 آذر 1397 در دانشگاه تهران و پژوهشگاه دانشهای بنیادی برگزار می شود.

علوم اعصاب محاسباتی با کمک ابزار ریاضی و علوم رایانه به دنبال فهم و شبیه سازی روش محاسبه نورونها هستند. این همایش به کوششهای مختلف و پیشرفتهای مرهون علوم اعصاب محاسباتی در زمینه های متفاوت علمی اعم از پزشکی، زیست شناسی، مهندسی و غیره می پردازد.

دو پژوهشگر فرانسوی از دانشگاه تولوز در این همایش سخنرانی کرده و کارهای علمی انجام شده با همکاری یک گروه تحقیقاتی ایرانی در چارچوب برنامه جندی شاپور را معرفی می کنند.

جندی شاپور برنامه ای عالی است به ابتکار سفارت فرانسه در ایران که سالانه 30 پروژه مشترک علمی میان گروه های ایرانی و فرانسوی را تحت پوشش دارد و منابع مالی آن توسط دو کشور تامین می شود. با همکاری مرکز بین المللی همکاری و مطالعات علمی ایران، این برنامه امکان تخصیص اعتبار مالی به ماموریت های علمی در ایران و فرانسه را فراهم می آورد.

JPEG

Dernière modification : 10/12/2018

بالای صفحه