علمی و دانشگاهی – استقبال از دو نخبه جوان ایرانی در یونیورسیانس

در چارچوب هفته استعدادهای علمی جوان فرانسه زبان که از یکم تا هفتم دسامبر 2018 در پاریس برگزار می شود، یونیورسیانس در شهرک علوم و صنعت و همچنین در کاخ اکتشاف پذیرای دو دانشجوی ایرانی خواهد بود.

هفته استعدادهای علمی جوان فرانسه زبان برنامه ی اقامتی کوتاه مدتی است که طی آن یونیورسیانس به مدت یک هفته 45 نخبه علمی جوان و فرانسه زبان را از 27 کشور گردهم می آورد.

هدف این رویداد، که مورد حمایت سفارت فرانسه در ایراننیز می باشد، نشر هرچه بهتر فرهنگ علمی، فنی و صنعتی در سطح بین الملل و تشویق راهکارهایی برای ارتقاء اختراع و پژوهش به اخص نزد نسل جوان است.

دومین دوره این رویداد، جایگاه ویژه ای برای ارتباطات علمی به زبان فرانسه قائل بوده و امکان توسعه مشارکت های پایدار با شرکت کنندگان را فراهم می آورد. طی این هفته، توجهی ویژه به تعهد بانوان در رشته های علمی شده است.

اخبار این رویداد را از طریق شبکه های اجتماعی در ایران دنبال کنید.
#JeunesTalentsScientifiques
JPEG

Dernière modification : 07/01/2020

بالای صفحه