علمی و دانشگاهی – استقبال از مرکز ملی تحقیقات فرانسه و دانشگاه استراسبورگ در دپارتمان مهندسی مکانیک دانشگاه تهران

چهارشنبه 21 فروردین 1398 در دپارتمان مهندسی مکانیک دانشگاه تهران، کنفرانسی با عنوان « مهندسی مکانیک کاربردی در پزشکی » برگزار شد.

این همایش حدود پنجاه متخصص حوزه پزشکی از جمله اساتید و پژوهشگران مهندسی مکانیک دانشگاه تهران و همچنین تعداد کثیری از دانشجویان مقطع دکتری و کارشناسی ارشد را گردهم آورد.

دو استاد و محقق فرانسوی از دانشگاه استراسبورگ و مرکز ملی تحقیقات فرانسه، پروفسور ایو رمون و دکتر دنیل ژورژ، در این سمینار پژوهشی سخنرانی کردند. طی این سمینار، ایشان به معرفی اپلیکیشن های مختلف حوزه مهندسی مکانیک در پزشکی پرداختند. در این میان می توان به آخرین دستاوردهای واقعیت افزوده در جراحی کبد اشاره نمود.

ایران از کشورهای بسیار پیشرفته در حوزه درمان سرطان کبد بوده و متخصصین آن اخیرا درمانی بر پایه پرتوافشانی میکروسفر را انجام داده اند.

دانشگاه استراسبورگ،دانشگاه تهران و مرکز ملی تحقیقات فرانسه، از سال 2018 همکاری علمی سه ساله ای را در چارچوب یک برنامه همکاری علمی بین المللی آغاز کرده اند. این برنامه با هدف توسعه تعامل دانش و تخصص میان مراکز پژوهشی فرانسوی و ایرانی برای درک بهتر، نمونه و شبیه سازی دیجیتال بازسازی استخوانی اجرا می شود.

***

تعامل علمی میان پژوهشگران فرانسوی و ایرانی از اولویتهای همکاری دوجانبه محسوب می شود و برای توسعه آن، ایران و فرانسه برنامه جندی شاپوررا ابداع کرده اند.

این برنامه عالی که اعتبارات آن توسط دو کشور تامین می شود، هر ساله از 30 پروژه مشارکت علمی گروه های پژوهشی فرانسوی و ایرانی حمایت می نماید. این برنامه با همکاری مرکز بین المللی همکاری و مطالعات علمی ایران، امکان تامین مالی ماموریت های دانشمندان ایرانی و فرانسوی در ایران و فرانسه را فراهم می آورد.

در سال 2019-2018 یازده پروژه همکاری میان مرکز ملی تحقیقات فرانسه و مراکز پژوهشی ایرانی از حمایت برنامه جندی شاپور بهرمند شدند.

آیا تمایل دارید تحصیلات خود را در فرانسه ادامه دهید ؟ به توصیه های ما در پایگاه اینترنتی سفارت فرانسه در ایران توجه فرمائید و به صفحات کامپوس فرانس ایران مراجعه کنید.

برای دریافت ایمیل اطلاع رسانی فعالیت ها و رویدادهای شبکه همکاری فرانسوی در ایران، پیامی به آدرس ذیل ارسال کنید :
scac.teheran-amba@diplomatie.gouv.fr

JPEG

Dernière modification : 07/01/2020

بالای صفحه