علمی و دانشگاهی – اهدای کتاب توسط سفارت فرانسه در ایران به کتابخانه دانشگاه علم و صنعت ایران

در چارچوب سیاست حمایت از همکاری علمی و دانشگاهی در زمینه فناوری و مهندسی، سفارت فرانسه در ایران روز 6 آذر 1397 در حضور استاد گرامی آقای ابوالفضل واحدی، استاد گروه مهندسی نیروی دانشگاه علم و صنعت، کتاب هایی را به این دانشگاه اهدا نمود.

به مناسبت دومین دیدارهای فرانسوی-ایرانی در حوزه همکاری علمی و دانشگاهی که 19 و 20 ژوئن 2018 در پاریس برگزار شد، دانشگاه علم و صنعت ایران تفاهمنامه ای را با موسسه علوم و فناوری پاریس (پاریتک)، شبکه عالی مدارس بزرگ مهندسی پاریس و حومه، به امضا رساند.

این قرارداد، راهگشای همکاریهای علمی و دانشگاهی آتی در زمینه فناوری و مهندسی میان ایران و فرانسه و مورد حمایت سفارت است.
JPEG

Dernière modification : 07/01/2020

بالای صفحه