علمی و دانشگاهی – بورس دوره های مدرک دوگانه دکتری ترددی میان فرانسه و ایران ـ فراخوان 2020

بورس دوره های مدرک دوگانه دکتری ترددی میان فرانسه و ایران
18 اردیبهشت 1399 ـ آخرین مهلت ارسال پرونده

این برنامه ویژه دانشجویان دکتری دانشگاههای ایران است واز سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران و سفارت فرانسه در ایران تامین اعتبار می شود.

این بورس ویژه ی دانشجویانی است که در برنامه رساله دکتری مشترک (رساله کوتوتل) ثبت نام می کنند.

برنامه ی بورس دکتری دوگانه ترددی (رساله کوتوتل) میان فرانسه وایران، امکان دریافت دو مدرک مجزا، یکی صادر شده از دانشگاه ایرانی و دیگری از دانشگاه فرانسوی را فراهم می آورد.

طی دوره ی 12 ماه ی این بورس، هزینه های شش ماه اول بر عهده طرف فرانسوی و 6 ماه دیگر بر عهده ایران خواهد بود.

برای اطلاع از برنامه پایان نامه دکتری دو گانه ترددی (رساله ی کوتوتل) به جستاره " برنامه پایان نامه دکترای دوگانه ترددی "
مراجعه فرمایید.

برای اطلاع از شرایط دریافت بورس به جستاره "شرایط دریافت بورس " مراجعه فرمایید.

برای اطلاع از حمایتی که در قالب بورس اعطا می گردد به جستاره های زیر مراجعه فرمایید :
" حمایت در قالب بورس توسط کشور فرانسه"
" حمایت در قالب بورس توسط کشور ایران "

برای اطلاع از جدول زمانبندی فرآیند اعطای بورس به جستاره " جدول زمانبندی فرآیند اعطای بورس " مراجعه فرمایید.

برای اطلاع از زمانبندی دوره های اقامت در فرانسه به جستاره " زمانبندی دوره های اقامت در فرانسه" مراجعه فرمایید.

برای دریافت فرم به زبان انگلیسی به جستاره " فرم به انگلیسی " مراجعه فرمایید.

لازم است کل پرونده (فرم و مدارک ضمیمه) به ایمیلهای زیر ارسال شود :

scac.teheran-amba@diplomatie.gouv.fr
BDIRI@SAORG.IR

PNG

Dernière modification : 18/03/2020

بالای صفحه