علمی و دانشگاهی – بورس پسا دکتری دولت فرانسه 2019 : تمدید مهلت ارسال پرونده

مهلت ارسال پرونده درخواست بورس پسادکتری تا روز 10 اردیبهشت 1398 تمدید شد.

سفارت فرانسه به اساتید و پژوهشگران دانشگاه های ایرانی در رشته های علوم پایه و مهندسی‌، علوم انسانی‌ و اجتماعی بورس پسادکتری اعطا می نماید

برای اطلاع از شرایط دریافت بورس های پسادکتری به جستاره « شرایط دریافت بورس » مراجعه فرمائید.

برای دریافت فرم ها به زبان فرانسه به جستاره « فرم به فرانسه » مراجعه کنید

برای دریافت فرم ها به زبان انگلیسی به جستاره « فرم به انگلیسی » مراجعه کنید

برای مشاهده پرسش و پاسخ های مرتبط به این جستاره مراجعه کنید
FAQ

برای دسترسی به یک نمونه از قرارداد پذیرش (کنوانسیون دکوی) به جستاره « نمونه قرارداد پذیرش » مراجعه کنید.

کل پرونده (فرم و مدارک ضمیمه) بایستی از طریق پست به آدرس زیر ارسال شود:
سفارت فرانسه در ایران
خیابان نوفل لوشاتو، شماره ۶۴
۱۱۳۴۸ تهران
خدمت سرکار خانم میربها
و به صورت الکترونیکی‌ به:
Zohreh.mirbaha@diplomatie.gouv.fr
scac.teheran-amba@diplomatie.gouv.fr
جهت اطلاعات بیشتر، می‌‌توانید به آدرس زیر ایمیل ارسال نمایید:
scac.teheran-amba@diplomatie.gouv.fr

JPEG

Dernière modification : 07/01/2020

بالای صفحه