علمی و دانشگاهی – تحکیم همکاری در زمینه سلامت و پزشکی میان فرانسه و ایران : بازدید هیات ایرانی از مرکز بیمارستانی شارلویل-مازیر از 28 اردیبهشت تا 3 تیر 1398

مرکز بیمارستانی شارلویل-مازیر از 28 اردیبهشت تا 3 خرداد 1398 پذیرای هیاتی ایرانی از دانشگاه علوم پزشکی شاهرود بود. این ماموریت پیرو برگزاری همایش پیرپزشکی توسط دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در ژانویه 2019 انجام شد. رئیس قطب پیرپزشکی مرکز بیمارستانی شارلویل-مازیر، خانم دکتر فریبا تیموری به این همایش دعوت شده بودند.

این ماموریت که مورد حمایت سفارت فرانسه در ایران قرار داشت، با هدف تبادل مهارت و توسعه طرح های جدید همکاری و در چارچوب برنامه نقشه راه همکاری در زمینه سلامت و پزشکی میان فرانسه و ایران صورت گرفت.

طی این ماموریت، هیات ایرانی متشکل از پروفسور چمن، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، دکتر امامیان، معاون پژوهشی، دکتر نام آور، معاون امور بین الملل و دکتر واحدی، معاون آموزشی این دانشگاه از مرکز بیمارستانی-دانشگاهی رم و همچنین بخشهای پیری شناسی و پیرپزشکی گروه بیمارستانی نورد-آردن بازدید نمود.

این هیات جلسه ای با مدیران این مراکز بیمارستانی فرانسوی در مورد اجرای دوره تخصص « پیرپزشکی » در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود داشت.

برنامه مذکور امکان تربیت مدرسان ایرانی در بخشهای پیرپزشکی مراکز بیمارستانی فرانسوی و تعامل پایدار در پژوهش بالینی و دانشگاهی در این زمینه را فراهم می آورد.

* * *

آیا تمایل دارید در فرانسه ادامه تحصیل دهید ؟ به توصیه های ما در پایگاه اینترنتی سفارت فرانسه در ایران توجه بفرمائید !

برای دریافت ایمیل اطلاع رسانی فعالیت ها و رویدادهای شبکه همکاری فرانسوی در ایران، پیامی به آدرس ذیل ارسال کنید :
scac.teheran-amba@diplomatie.gouv.fr
PNG

Dernière modification : 07/01/2020

بالای صفحه