علمی و دانشگاهی - حضور مدیر منطقه ای آژانس دانشگاهی فرانکوفونی در ایران

وزارت علوم تحقیقات و فناوری و دانشگاههای تهران، شهید بهشتی و علوم پزشکی شهید بهشتی میزبان مدیر منطقه ایآژانس دانشگاهی فرانکوفونی، آقای هروه سبورن در سفرشان به ایران از تاریخ 9 الی 12 مارس بودند.

به مناسبت این دیدار چندین پروژه همکاری در حال آماده سازی میان سفارت فرانسه در ایران، آژانش دانشگاهی فرانکوفونی و این نهادهای ایرانی مورد بحث قرار گرفت.

در وزار علوم تحقیقات و فناوری به راه اندازی رسمی برنامه بورس با هزینه مشترک آژانس دانشگاهی فرانکوفونی و آن وزارتخانه و برگزاری یک کنفرانس بین المللی در تهران در 24 و 25 ژوئن مورد بحث قرار گرفت.

این برنامه بورس تحصیلی ویژه دانشجویان دکتری دانشگاههای ایران که عضو آژانس دانشگاهی فرانکوفونی هستند و مایل به گذراندن 6 الی 9 ماه در یکی از کشورهای عضو می باشند است.

طرح به راه اندازی رشته حقوق به زبان فرانسه در دانشگاه شهید بهشتی در آینده ای نزدیک و با همکاری سفارت فرانسه، آژانس دانشگاهی فرانکوفونی و یک کنسرسیوم از دانشگاههای فرانسوی مطرح شد.

همچنان جناب آقای دکتر آقاجانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی میزبان مدیر منطقه ای آژانس دانشگاهی فرانکوفونی بود. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی عضو ناظر شبکه آژانس دانشگاهی فرانکوفونی می باشد.
طی این آخرین نشست مدیر آژانس دانشگاهی فرانکوفونی خواستار توسعه همکاریهای علمی و پژوهشی میان دانشگاههای علوم پزشکی ایران و دانشگاههای عضو آژانس دانشگاهی فرانکوفونی به ویژه دانشگاههای دیگر کشورهای خاورمیانه شد.

عضویت در آژانس دانشگاهی فرانکوفونی فرصت دسترسی به یک شبکه جهانی را فراهم می کند که مراکز فرانسوی در آن حضوری پررنگ دارند.

شبکه آژانس دانشگاهی فرانکوفونی (فرانسه زبان) طی دو سال اخیر با حمایت سفارت فرانسه توانسته است در ایران رشد قابل توجهی داشته باشد. هشت دانشگاه برجسته ایرانی زین پس عضو این آژانس هستند : دانشگاه الزهرا، دانشگاه اصفهان، دانشگاه تبریز، دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه صنعتی امیرکبیر

اگر مایل هستید در فرانسه ادامه تحصیل دهید به توصیه های ما در پایگاه اینرنتی سفارت فرانسه در ایران مراجعه فرمایید

برای دریافت ایمیل اطلاع رسانی فعالیتهای شبکه همکاری فرانسه در ایران پیامی به آدرس ذیل ارسال فرمایید
scac.teheran-amba@diplomatie.gouv.fr

JPEG
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با حضور جناب آقای دکتر آقاجانی رییس دانشگاه، آقای ژان کریستوف بونته وابسته علمی و فنی سفارت فرانسه در ایران و آقای هروه سبورن مدیر منطقه ای آژانس دانشگاهی فرانکوفونی

Dernière modification : 07/01/2020

بالای صفحه