علمی و دانشگاهی – دومین همایش بین المللی شبکه پژوهشی تریگر

دومین همایش بین المللی شبکه پژوهشی تریگر (پژوهش بینارشته ای بر زمینشناسی ایران، ژئودینامیک، زلزله و منابع) که از 21 آبان شروع شده بود، چهارشنبه 30 آبان با اتمام فعالیتهای علمی گروه های پژوهشی خاتمه یافت. این همایش در پی اولین همایش بین المللی شبکه تریگر (نوامبر 2017 در تهران) برگزار شد.

این همایش به ریاست پروفسور داریوش اسماعیلی از دانشگاه تهران، با هماهنگی پروفسور فیلیپ آگار از دانشگاه پییر و ماری کوری پاریس 11 و آقای دکتر جعفر عمرانی از سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ایران برگزار شد و تعداد کثیری از اساتید، پژوهشگران و دانشمندان فرانسوی و ایرانی حوزه زمینشناسی، ژئودینامیک و زلزله شناسی را طی برنامه ای فشرده شامل مطالعات میدانی و میزگرد، به اخص تحولات مربوط به زلزله در ایران، ژئوشیمی، ژئودینامیک، محیط زیست و تغییرات اقلیمی گرد هم آورد.

شبکه پژوهشی بین المللی تریگر به ابتکار مرکز ملی پژوهش علمی فرانسه و سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ایران بوجود آمد و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی فرانسوی و ایرانی از جمله موسسه علوم زمین، دانشگاه تهران، دانشگاه سوربن و دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجانرا گردهم آورد. سفارت فرانسه به جد از تعاملات شبکه پژوهشی تریگر، مولفه نمونه همکاری علمی میان ایران و فرانسه، حمایت می کند.
JPEGسخنرانان، پژوهشگران و اساتید شبکه تریگر. به مناسبت دومین دوره همایش بین المللی این شبکه در دانشگاه تهران، 21 آبان 1397.

Dernière modification : 07/01/2020

بالای صفحه