علمی و دانشگاهی – فرانسه در دانشگاه تبریز : همکاری پویا

روز یکشنبه 13 ژانویه 2019دانشگاه تبریزبرای توسعه و تحکیم همکاری میان این دانشگاه و فرانسه از سفارت فرانسه در ایران دعوت بعمل آورد.

به این مناسبت، رایزن همکاری و اقدام فرهنگی به معرفی نظام آموزش عالی فرانسه و امکاناتی که سفارت برای فرصت های مطالعاتی در اختیار دانشجویان و پژوهشگران ایرانی قرار می دهد، در وحله اول برای رئیس دانشگاه و سپس برای بیش از 80 نفر از اساتید و دانشجویان پرداخت. از جمله این امکانات می توان به برنامه های همکاری دوجانبه اعم از اعطای بورس تحصیلی، برنامه عالی جندی شاپور و برنامه جندی شاپور پلاس اشاره کرد.

توصیه های ما به دانشجویان ایرانی مشتاق به ادامه تحصیل در فرانسه را در صفحه « توصیه هایی به دانشجویان » سایت سفارت فرانسه در ایران مطالعه فرمائید.

همکاری میان فرانسه و دانشگاه تبریز فشرده و چشمگیر است بویژه با تدریس ادبیات و علوم انسانی نزدیک به زبان و ادبیات فرانسه. تعاملات با دانشگاه تبریز سالهاست که در زمینه فوتونیک میان دپارتمان فیزیک و نجوم این دانشگاه و دانشگاه آنژه، دانشگاه ژوزف فوریه شهر گرنوبل و موسسه اخترفیزیک پاریس انجام می شود. گروه ریاضیات دانشگاه تبریز نیز یکی از شرکای دانشگاه پییر و ماری کوری به حساب می آید.

دانشگاه تبریز یکی از هشت دانشگاه ایرانی عضوآژانس دانشگاهی فرانکوفونی است و ثمره آن دسترسی به شبکه ای جهانی است که مراکز فرانسوی در آن حضوری پررنگ دارند.
JPEGدفتر رئیس دانشگاه تبریز

JPEGدفتر رئیس دانشگاه تبریز

JPEGجلسه معرفی نظام آموزش عالی فرانسه به اساتید و تعدادی از دانشجویان دانشگاه تبریز

Dernière modification : 22/01/2019

بالای صفحه