: علمی و دانشگاهی – همایش بین المللی در دانشگاه بوردو : « درام آئینی : میان غرب و شرق. نمایش آئینی، جوامع و میراث »

با حمایت سفارت فرانسه در ایران، دانشکده انسان و نژادشناسی اجتماعی دانشگاه بوردو و دانشگاه شهید باهنر کرمان، همایشی بین المللی با عنوان « درام آئینی : میان غرب و شرق. نمایش آئینی، جوامع و میراث » برگزار کردند.

این همایش روزهای 19 و 20 آذر 1397 در شهر بوردو فرانسه برگزار شد و اساتید، پژوهشگران و متخصصین مراکز بزرگ پژوهشی فرانسوی و بین المللی از جمله مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه را برای تفکر بر آئین های مذهبی گردهم آورد.

به اخص مطالعه نمایش های مردمی شیعی عاشورا در دستور کار بسیاری از سخنرانان و میزگردهای این همایش قرار داشت. از بازیگران و کارگردانان ایرانی نیز دعوت شده بود تعزیه ای به زبان انگلیسی اجرا نمایند.

برای دریافت اخبار و اطلاعات علمی و فرهنگی سفارت فرانسه در ایران، پیامی به آدرس زیر ارسال نمائید :
scac.teheran-amba@diplomatie.gouv.fr
موجب امتنان است چنانچه در قسمت موضوع ایمیل فقط نوشته شود: LISTE DE DIFFUSION
JPEG
JPEG
JPEG

Dernière modification : 07/01/2020

بالای صفحه