علمی و دانشگاهی – کارگاه آموزشی در دانشگاه الزهرا با موضوع مدیریت و راهبرد دانشگاه

پروفسور اریک فرومان، رئیس اسبق دانشگاه لومیر لیون 2 فرانسه، روز 14 آذر در دانشگاه الزهرا کارگاهی آموزشی در مورد مدیریت مراکز آموزش عالی برگزار کردند.

این کارگاه که در دانشگاهی ایرانی برگزار و هزینه های آن مشترکا توسط سفارت فرانسه در ایران و آژانس دانشگاهی فرانکوفونی تامین شد، بیش از 40 شرکت کننده از دانشگاه های تهران و شهرستان اعم از دانشگاه خوارزمی، دانشگاه علوم کاربردی تهران و دانشگاه ارومیه را گردهم آورد.

دانشگاه الزهرا عضوآژانس دانشگاهی فرانکوفونی است. امری که امکان دسترسی به شبکه جهانی مراکز فرانسوی را فراهم می آورد.

طی دو سال اخیر با حمایت سفارت فرانسه در ایران، شبکه این آژانس فعالیت پرباری در ایران داشته و امروز 8 عضو ایرانی دارد : دانشگاه الزهرا، دانشگاه اصفهان، دانشگاه تبریز، دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه صنعتی امیرکبیر

JPEG - 3.7 Mb
Ambassade de France – Atelier sur la gouvernance et la stratégie de l’université
JPEG - 163.4 kb
Ambassade de France – Ouverture de l’atelier en présence de la présidente de l’université Alzahra et animé par le Professeur Froment.
JPEG - 170.9 kb
Ambassade de France – Les participants à l’atelier sur la gouvernance et la stratégie de l’université tenu à l’université Alzahra.

Dernière modification : 11/12/2018

بالای صفحه