علوم / فرانکوفونی – اقامت برای جوانان نخبه علمی فرانسه زبان

اطلاعیه پذیرش 2018
برنامه اقامت برای جوانان نخبه علمی فرانسه زبان

1. هدف برنامه :
یونیورسیانس از 10 تا 16 آذر 1397 برای استعدادهای جوان علمی و فرانسه زبان فعال در اشاعه دانش علمی، یک هفته اقامت در پاریس برگزار می کند.
این رویداد به نسل جوان علمی این امکان را می دهد که تجربیات و علایق خود را ضمن دیدار با افراد حرفه ای این زمینه و همچنین جوانان مستعد دیگر از سرتاسر جهان به اشتراک بگذارند. این برنامه فرصتی است برای تقسیم تجربیات کارآمد برای ایجاد شور و علاقه به یادگیری علوم.

2. برنامه رویداد :
در طول این یک هفته اقامت، دو فرد برگزیده توسط سفارت فرانسه در ایران با فعالیتهای « شهرک علم و صنعت » و « کاخ اکتشافات » آشنا می شوند.
ایشان در کارگاه های ارتباطات علمی شرکت کرده و موضوعات کارها و پژوهش های خود را به افراد حرفه ای در زمینه آموزش و ارتباطات معرفی می نمایند.
همچنین برنامه ای برای بازدید از اماکن علمی و فرهنگی پاریس و ضیافتی برای آشنایی با کنشگران دیگر پیشبینی شده است.

- سفارت فرانسه در ایران به دو برگزیده بلیت رفت و برگشت هواپیما اهدا کرده و هزینه اسکان ایشان را تقبل خواهد کرد.
- یونیورسیانس نیز برنامه ریزی لازم، نهار، هزینه ضیافت خوش آمدگویی و ضیافت آشنایی با کنشگران و وسیله ایاب و ذهاب (کارت مترو و اتوبوس، همچنین خودرو احتمالی برای بازدیدها) را بعهده خواهد گرفت.

شرکت کنندگان جوان نیز متعهد می شوند گزارشی از این یک هفته اقامت به یونیورسیانس بفرستند. بازخورد این اقامت طی هفته فرانکوفونی 2019 با حضور شرکت کنندگان ارائه خواهد شد.

3. مخاطب واجد شرایط :
این برنامه به دانشمندان جوان واجد شرایط زیر تعلق می گیرد :
- افراد میان 18 تا 28 سال سن،
- درک مطلب و توانایی مکالمه روان و علمی به زبان فرانسه،
- تجربه ای شناخته شده در یکی از زمینه های علمی – علوم پایه مانند علوم اجتماعی. فرد می تواند پژوهشگر، دانشگاهی یا مدرس، روزنامه نگار علمی، مهندس، متخصص فنون دیجیتال و یا موزه شناس باشد.

4. روند اقدام :
داوطلبین می توانند تا قبل از 9 تیر 1397 انگیزه نامه تنظیم شده به فرانسه و رزومه خود را به آدرس های زیر ارسال نمایند :
jean-christophe.bonte@diplomatie.gouv.fr
scac.teheran-amba@diplomatie.gouv.fr.

داوطلبین منتخب مرحله اول بررسی درخواست ها می بایست تا قبل از 8 مرداد 1397 پرونده کامل خود را به یونیورسیانس بفرستند.

JPEG

Dernière modification : 07/01/2020

بالای صفحه