علوم - کارگاه « نظریه مدل میدان های ارزیابی »

پژوهشگاه دانش های بنیادی (IPM)با حمایت سفارت فرانسه در ایران، کارگاهی با موضوع « نظریه مدل میدان های ارزیابی »، از تاریخ 9 لغایت 16 مهرماه برگزار کرد.

متخصصانی از كشورهای فرانسه، انگلستان و ايران گردهم آمدند تا به ارائه موضوعاتی تحقيقاتي در حوزه نظريه مدل، كه ارتباط تنگاتنگي با نظريه اعداد و هندسه جبري دارد، بپردازند. از میان آن ها می توان به آقایان آرتور فوره (پژوهشکده ریاضیات ژوسیو)، سیلون ریدو (دانشگاه پاریس دیدرو)، ژورژ کنت (دانشگاه ساووآ مون بلان) و فرانسوا لوزر ( دانشگاه پیر و ماری کوری) اشاره کرد.

شرکت کنندگان متشکل از دانشجویان دکتری و اعضای هیات علمی دانشگاه های ایران بودند.

با توجه به بازخورد مثبتی که این کارگاه در پی داشت، مقرر گردید تا در آینده ای نزدیک، دور دوم آن نیز برگزار شود.

برای اطلاعات بیشتر، اینجاکلیک کنید.

JPEG
JPEG

Dernière modification : 07/01/2020

بالای صفحه