عنوان: محیط زیست/شهرسازی - همایش ساخت شهر پایدار: تلاقی نگاه ایرانی و فرانسوی، 12 و 13 مهر 1395 در دانشگاه تربیت مدرس

همایش حاضر که متخصصین توسعه شهری و مسئولین این حوزه را گرد هم خواهد آورد، پذیرای نمایندگان سازمان هایی نظیر ایر پاریف، آتلیه شهرسازی پاریس، آژانس سیکتوم، نمایندگی‌ هبیتات سازمان ملل ، بنیاد بهبود حمل و نقل شهری پایدار (کوداتو) و آلستوم خواهد بود. از طرف ایرانی‌، جناب آقای دکتر قالیباف، شهردار تهران سخن آغازین همایش را ایراد خواهندکرد. شهرداری مشهد، وزارت راه و شهرسازی، سازمان حفاظت از محیط ‌زیست و اتاق فکر راه آهن ایران نیز حضور خواهند داشت و مراسم اختتامیه توسط جناب آقای آخوندی، وزیر محترم راه و شهر سازی، انجام خواهد پذیرفت.
شرکت در همایش با ثبت نام قبلی‌ از طریق لینک زیر، برای عموم آزاد می‌‌باشد.
https://www.inscription-facile.com/form/W7FOZEAiX11QTtw9bgTq
برای اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه کنید.
http://www.ifriran.org/colloque-ville-durable/

Dernière modification : 21/09/2016

بالای صفحه