ورزش: امضای تفاهم نامه کوهنوردی

فدراسیون کوه نوردی فرانسه و فدراسیون کوه نوردی و سنگ نوردی ایران تفاهم نامه همکاریشان را تمدید نمودند. به لطف همکاری های میان دو فدراسیون که طی چند سال گذشثه ادامه پیدا کرده است، صد ورزشکار ایرانی و صد ورزشکار فرانسوی جهت شرکت در فعالیت هایی همچون کوه نوردی، غارشناسی و سنگ نوردی به فرانسه و ایران سفر می نمایند. همچنین تبادل کارشناسان میان دو فدراسیون دائما صورت می گیرد. در عکس زیر هیئتی متشکل از اعضای فدراسیون کوهنوردی دو طرف از جمله رئیس فدراسیون کوه نوردی فرانسه آقای الزیر و رئیس فدراسیون کوه نوردی ایران آقای رضایی، به همراه رایزن فرهنگی فرانسه را مشاهده می نمایید.

Dernière modification : 17/10/2016

بالای صفحه